Крепости
Хлевене
Вторник, 06 Юли 2010 07:08

 

Крепостта (?) “Калето” се намира на 2.5 км. югоизточна от с. Хлевене и на около 3 км. югозападно от с. Казачево, Ловешка област, върху заоблено кръговидно възвишение, част от Ловешките височини, в близост до р. Осъм. Като план тя има неправилна елипсовидна форма с дълга ос север-юг, като тази площ е оградена със стена иззидана от неоформени камъни с относително малки размери (средно 30 на 30 см), без използване на хоросан. Стената е дебела 1.20 - 1.80 м. и няма по трасето си кули или други допълнителни съоръжения. Запазена е в суперструкция до 0.90 м. височина в няколко участъка, докато в останалите си части тя се проследява във формата на насип от камъни широк до 3 м. От изток не са запазени никакви следи от евентуална стена там, а също и от кулата описана от Ж. Величков (във фиш от АКБ на НИПК), като разрушаването на стената там (ако приемем нейното съществуване от изток) изглежда е станало твърде отдавна. Няма данни за преправки или строителни периоди на стената, с изключение на малък (около 3м.) участък на северозападната стена, пред и частично под който на 0.60 - 1.10 м. има следи от външното лице на по-ранна стена със същата конструкция. Без разкопки е трудно да се предположи дали по цялото си протежение оградната стена е имала два строителни етапа. По-вероятно е, с оглед на факта, че двете стени се застъпват под ъгъл, тук да се касае само за частично, може би случайно застъпване на две различни стени. В  ограденото от стената пространство има следи от съществуването на монументална сграда или сгради - тухли и дялани бигорни блокчета. По повърхността и в многобройните иманярски изкопи там се открива сравнително малко количество керамика. Тя е направена от добре пречистена глина, придобила след изпичане убито червен цвят, без определена украса. Датировката на обекта, както и самото му отнасяне към крепостното строителство са несигурни. При все това откриващите се тук следи от съществуването на масивна сграда, позволяват да се предположи, че тук е имало ранновизантийска или средновековна българска църква, която на даден етап е била оградена с масивна стена.

 
ТЪРНОВ “Франкград”
Вторник, 06 Юли 2010 07:06

Предполагаемата крепост Франкград се е намирала югоизточно от хълма “Царевец” в м. Френкхисар, която представлява нисък равен полуостров, заобиколен от три страни от р. Янтра, над който от югозапад се извисява хълма “ Света гора”, а от североизток крепостта Девинград. Дължината на полуострова достига 500 м., а ширината до около 100 м., като височината му над средното ниво на речните води е до около 5-6 м., което не изключва заливането на някои от частите му при прииждане на реката. Квартал или крепост с името “Франкград”, част от столицата Търнов, не се споменават в писмените извори от епохата на късното българско средновековие. Използваното от нас тук название е калка на турското име на бившия квартал на фръзите (франките), възникнало през османското владичество (Ангелов 1964: 14-15). Изглежда, че някъде в първите векове на този период следва да отнесем възникването на това название, заменило вероятния първоначален български топоним “ Франкград” или “ Фръзград”, имащ същото значение.  Липсата на каквито и да е видими останки от евентуални крепостни стени прави невъзможно заснемането на план на евентуалната  крепост. Открития подемен материал от полуострова, на който е бил разположен “Франкград”, макар не голям по обем, позволява да се определи периодите на живот на това място в границите IV - VII и XI - XX в.

продължава>
 
Мерданя
Вторник, 06 Юли 2010 07:03

Укреплението (?) е разположено в м. “Стария манастир”, на около 1 км. югозападно от центъра на с. Мерданя, Великотърновска област, върху обраслия с ниски дървета и храсти терасовиден западен край на издължено в посока изток - запад възвишение, разположено южно от селото. Запазена е малка ( 12 -15 м. диаметър, 4 м. височина) могила, образувана от срутването на масивно изградена сграда, изградена от ломени камъни, споени с бял хоросан (вер. стражева кула). На терена не се открива подемен материал, обстоятелство което силно затруднява датирането на паметника. Във всеки случай неговият начин на градеж и разположението му насочва най-вече към късната античност или средновековието. Не е изключено и тук да се е намирал и някакъв религиозен обект, възможо част от средновековния манастир „Св. Четиридесет мъченици”, съществувал до селото през XIII-XIV в. (Алексиев 1993: 192). На пръв поглед към едно такова заключение навежда и името на тази местност, но тук следва да се има предвид, че много често местното население е наричало развалините на всяка по-масивна сграда „църквата” или „манастира”, без те да са били задължително такива.

Библиография:
Алексиев, 1993: Алексиев, Й. Бележки за ранната история на търновските манастири. – В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (В чест на 90-годишнината на член-кореспондент В. Бешевлиев, 12-15. X. 1990 г.), В. Търново, 1993

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>

Страница 1 от 9

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.