Преславският дворец - палатът при Дворцовата църква
Четвъртък, 30 Септември 2010 07:37


Палатът при дворцовата църква (т. нар. Архиепископски/ Патриаршески палат)  е разкрит от колектив под ръководството на Д. Овчаров, с участието на Ж. Аладжов и Н. Овчаров. Разположен е във вътрешната част на Преславския дворец, като се намира на около 50 м южно от Тронната палата, на около 20-25 м западно от Дворцовата църква. Палатът е масивна сграда със сложен план и външни размери 16.5-17 на 22.5 м, изградена  от дялани каменни блокове (ширина около и над 0.50 м и дължина  до 1 м), споени  хоросан. Характерна особеност на зданието е голямата дебелина на неговите външни стени възлизаща на 2.80 – 3 м (само при северната в един пункт -  2.30), която остава твърде голяма дори ако приемем наличието на цокли при тях. За разлика от външните, вътрешните му стени имат чувствително по-малки ширини, които, с отчитането на двустранен цокъл, навярно са възлизали на 1.20 – 1.40 м. Така трасираните зидове очертават сграда с план, имащ доста общи черти с други дворцови постройки в Преслав, като двете най-близки до нея са т. нар. Патриаршески резиденции, разкрити съответно от Ж. Аладжов (източно) и Ст. Бонев (южно), както и с източния корпус на палатите в Тухлената „цитадела” на Плиска. Подобно на тях, и при него се установява ясно триделно надлъжно членение, което предполага наличието на базиликална зала на втория официален етаж на сградата. За изкачване до него в двата западни ъгъла на зданието са били разположени две вити кръгли стълби, докато в източните ъгли са били оформени две симетрично разположени на тях правоъгълни помещения (Овчаров, Аладжов, Овчаров 1991: 34-43, план V).

продължава>
 


Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.